404 Де-Студио | Екип

Екип

Кои сме ние

арх. Диана Калоянова

Водещ архитект


Учебно заведение: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)

Година на дипломиране: 2002г.

Степен: Магистър

Специалност: Архитектура

„За мен най-важно е отношението към клиента, това да влезеш в неговите обувки, да погледнеш задачата през неговите очи, защото ние като архитекти сме хората, които трябва да материализират представите му, балансирайки функционалните изисквания с визията. Най-голямото удовлетворение за мен като архитект е признанието на възложителя, усещането, че той е доволен от продукта, който получава и доверието му е оправдано. Тогава нещата са се получили.“

инж. Евгений Манолов

Управител

Учебно заведение: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)
Година на дипломиране: 2003г.
Степен: Магистър.
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения

арх. Зорница Стоянова

Учебно заведение: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)
Година на дипломиране: 2014г.
Степен: Магистър.
Специалност:Архитектура

инж. Милен Иванов

Учебно заведение: Висше строително училище „Любен Каравелов“

Година на дипломиране: 2012г.
Степен: Специалист
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения

инж. Иванина Йовчева

Учебно заведение: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)
Година на дипломиране: 2013г.
Степен: Магистър
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения

инж. Антония Йорданова

Учебно заведение: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)
Година на дипломиране: 2013г.
Степен: Магистър
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения

инж. Боян Друмев

Учебно заведение: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)
Година на дипломиране: 2013г.
Степен: Магистър
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения

инж. Величко Ангелов

Учебно заведение: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)
Година на дипломиране: 2015г.
Степен: Магистър
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения

инж. Иван Петев

Учебно заведение: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)
Година на дипломиране: 2015г.
Степен: Магистър
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения

инж. Александър Митрошанов

Учебно заведение: Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ)
Година на дипломиране: 2016г.
Степен: Магистър
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения