404 Де-Студио | За Нас

За Нас

От началото до сега

Проектантско ателие „ДЕ СТУДИО“ ЕООД е основано октомври 2005г. като фирма с основен предмет на дейност архитектурно проектиране и инженерно конструиране на сгради и съоръжения. Управител на фирмата е инж.Евгений Манолов – дипломиран инженер-конструктор от 2003г.,  със съдружник арх.Диана Калоянова – дипломиран архитект от 2002г. Двамата завършват  Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) със степен Магистър.

В началото Де-Студио е малка, но прогресивна фирма, която бързо набира скорост в инвестиционното проектиране, като печели доверие с коректно и професионално отношение, отговорност към срокове за изпълнение, компетентност в проектирането, готовност за съдействие във всички, съпътстващи проектирането дейности до изпълнението на обекта.

Във времето Де-Студио успява да формира екип от специалисти по всички части от инвестиционното проектиране, с широк опит и познания във всичките му етапи – от формулирането и изясняването на инвестиционните намерения, през етапите на проектиране до пълното завършване на строителните работи.

Ателието разполага с голям потенциал от инженери-конструктори. Екипът към настоящия момент е съставен от осем конструктора, дипломирали в Университета по Архитектура Строителство и Геодезия в гр. София със специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, степен Магистър. От създаването си до 2015г. ДЕ-Студио  има над 300 проекта по част Конструктивна, разработвани съвместно с външни проектантски ателиета. В това число влизат разработки на широк спектър от сгради и съоръжения с обща площ над 300 000кв.м.

Архитектурният екип се състои от двама архитекта, като е в постоянно партньорство и с други колеги архитекти.

Екипът на Де-Студио постоянно повишава кфалификацията си с обучения и курсове.

От 2008г. насам голям обем от проектите, изработени от Де-Студио, са свързани с финансиране по програмите на Европейския съюз. През последните 5 години ателието натрупа опит и в проектирането на инфраструктурни и промишлени обекти в областа на селското стопанство и леката промишленост. Наши партньори са много технолози в областта на механизация на селското стопанство, животновъдство, парни котли, хранително вкусова промишленост, енергетика и др.