404 Де-Студио | Промишлени обекти

Промишлени обекти

Силозно стопанство със склад за ПРЗ и административна сграда – с.Равно поле

Силозно стопанство с фуражен цех и административна сграда – с.Тополи

Мелница – с.Обнова

Силозно стопанство с административна сграда – с.Ченодъб

Силозно стопанство с фуражен цех, линия за семена и административна сграда – с.Лехчево